DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

Distribucijski sustav

Opis sustava

Početak plinifikacije grada Križevci bio je 1970. godine kada je tadašnji distributer plina Radnik d.d. izgradio kuglasti spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) zapremine 55m3 i plinovod u ulici Kralja Tomislava. Naknadno su izgrađena još dva valjkasta spremnika (UNP) i nastavljena je izgradnja plinovoda po ostalim gradskim ulicama.

Prirodni plin je dostupan od 1976. godina nakon što su izgrađeni magistralni visokotlačni plinovod Bjelovar-Križevci (DN 200 ANSI 150) i mjerno redukcijske stanice Križevci i Sveti Ivan Žabno, a 1992. godine mjerno redukcijska stanica Ladinec preko koje se plinom opskrbljuje Cirkvena i ostala gravitirajuća naselja, koja je 2019. ugašena i plinovod je spojen na mjerno redukcijsku stanicu Sveti Ivan Žabno.

Tijekom idućih godina  izgrađeno je  120 km plinovoda na koji je priključeno oko 4000 potrošača

Zbog izmjena Zakona o energiji i uvođenju Zakona o tržištu plina, distribucija plina se kao djelatnost izdvaja iz matične firme Radnik d.d. u novu tvrtku Radnik-plin d.o.o. koji preuzima koncesiju i nastavlja do danas obavljati funkciju distributera plina na području grada Križevci i općine Sveti Ivan Žabno.

Popis gradova i općina u kojima se obavlja distribucija plina možete naći na sljedećem linku