Kvaliteta plina

Kvaliteta plina

Opći uvjeti opskrbe plinom - Prilog 2. (NN br. 158/13) propisuju standardnu kvalitetu prirodnog plina.

Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri standardnom stanju u kojemu je apsolutni tlak plina 101.325 Pa i temperatura 288,15 K (15°C).

Standardna kvaliteta plina (Opći uvjeti opskrbe plinom - Prilog 2; NN 158/13)

A. Kemijski sastav (mol%):
Metan (CH4) minimalno 85 %
Etan (C2H6) maksimalno 7 %
Propan (C3H8) i viši ugljikovodici maksimalno 6 %
Dušik (N2) maksimalno 3 %
Ugljični dioksid (CO2) maksimalno 2,5 %
Kisik (O2) maksimalno 0,001 %
B. Sadržaj sumpora, mg/m3:
Sumpor ukupni (S) maksimalno 30 mg/m3
Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS) maksimalno 5 mg/m3
Merkaptani (RSH) maksimalno 6 mg/m3
C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3
minimalno 10,28 kWh/m3
maksimalno 12,75 kWh/m3
D. Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m3
minimalno 9,25 kWh/m3
maksimalno 11,47 kWh/m3
E. Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m3
minimalno 12,75 kWh/m3
maksimalno 15,81 kWh/m3
F. Donji Wobbe – indeks Wd, kWh/m3
minimalno 11,48 kWh/m3
maksimalno 14,23 kWh/m3
G. Relativna gustoća d
minimalno 0,56
maksimalno 0,70
H. Točka rosišta °C (pri tlaku od 70 bar)
vode -8 °C
ugljikovodika -2 °C
I. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu


Mjerenje kvalitete plina vrši operater transportnog sustava Plinacro d.o.o. svakih 15 dana. Kao rezultat mjerenja dobiva se donja ogrijevna vrijednost plina izražena u MJ/m3. Da bi se pretvorilo donju ogrijevnu vrijednost u kWh/m3 potrebno ju je podijeliti sa 3,6 i rezultat zaokružiti na 4 decimale.

Mi, kao distributer na osnovu 2 polumjesečna mjerenja kvalitete plina i zaprimljenih količina plina na kraju mjeseca računamo kao ponderiranu sredinu donju ogrijevnu vrijednost u kWh/m3 koja se koristi pri obračunu količina plina u kWh za taj mjesec.

Donje ogrijevne vrijednosti plina za tekuću godinu po MRS-evima

MRS Križevci


Mjesec 
Donja ogrijevna vrijednost za 1. polumjesečje [MJ/m3] Donja ogrijevna vrijednost za 2. polumjesečje [MJ/m3] Ponderirani prosjek za obračun [kWh/m3]
Siječanj 34,09 34,08 9,468860
Veljača 34,07 34,10
9,466967
Ožujak 34,08
34,12
9,471372
Travanj 34,07
34,10
9,468168
Svibanj 34,150
34,101
9,480576
Lipanj 34,089 34,089
9,469122
Srpanj 34,046
34,063
9,459486
Kolovoz 34,109
34,192
9,486654
Rujan 34,259
34,163
9,501343
Listopad 34,092
34,088
9,511141
Studeni 34,077 34,367
9,491867
Prosinac 34,339
34,100
9,532658


MRS Sveti Ivan Žabno


Mjesec
Donja ogrijevna vrijednost za 1. polumjesečje [MJ/m3] Donja ogrijevna vrijednost za 2. polumjesečje [MJ/m3] Ponderirani prosjek za obračun [kWh/m3]
Siječanj 34,09 34,08 9,468905
Veljača 34,07 34,10
9,467161
Ožujak 34,08
34,12
9,471402
Travanj 34,07
34,10
9,467505
Svibanj 34,150
34,101
9,483010
Lipanj 34,089
34,089
9,478519
Srpanj 34,046
34,063
9,466722
Kolovoz 34,109
34,192
9,479503
Rujan 34,259
34,163
9,499224
Listopad 34,092 34,088 9,507225
Studeni 34,077 34,088 9,491776
Prosinac 34,339
34,100
9,532530


MRS Ladinec


Mjesec 
Donja ogrijevna vrijednost za 1. polumjesečje [MJ/m3] Donja ogrijevna vrijednost za 2. polumjesečje [MJ/m3] Ponderirani prosjek za obračun [kWh/m3]
Siječanj 34,09 34,08 9,469650
Veljača 34,07 34,10
9,467352
Ožujak 34,08
34,12
9,471483
Travanj 34,07
34,10
9,472965
Svibanj 34,150
34,101
9,489484
Lipanj 34,089
34,089
9,477881
Srpanj 34,046
34,063 9,478171
Kolovoz 34,109
34,192
9,478002
Rujan 34,259
34,163
9,502872
Listopad  0  0 0
Studeni  0  0 0
Prosinac  0  0  0

 Svi kupci koji su se nalazili na MRS Ladinec su od 01.10.2019. spojeni preko MRS-a Žabno.

 

Detaljna izvješća o kvaliteti plina koja se odnose na sve potrošače na našem distribucijskom području možete naći na stranicama Plinacro-a d.o.o. na sljedećem linku.

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O KVALITETI PLINA

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2011.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2012.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2013.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2014.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2015.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2016.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2017.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2018.