PROPISI

Propisi

Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 28/13, 14/14)

 1. Opći uvjeti opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 158/13)
 2. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 155/14)
 3. Pravila o organizaciji tržišta plina
  (HROTE, 12/2014)
 4. Mrežna pravila transportnog sustava
  (PLINACRO, 2/2016)
 5. Pravila korištenja sustava skladišta plina
  (Podzemno skladište plina d.o.o, 12/2014)
 6. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
  (Narodne novine, br. 38/14, 28/15, 25/16)
 7. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine
  (Narodne novine, br. 28/16)
 8. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 104/13)
 9. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 31/15)
 10. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Gradska plinara Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb
  (Narodne novine, br. 137/15)
 11. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 85/13, 158/13, 118/15)
 12. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb
  (Narodne novine, br. 65/15)
 13. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 22/14)
 14. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 28/14)
 15. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
  (Narodne novine, br. 76/14)
 16. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2014. - 2016. godina
  (Narodne novine, br. 86/14)
 17. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 158/13)
 18. Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava
  (Narodne novine, br. 155/14)
 19. Odluka o određivanju obveze proizvođaču prirodnog plina prodaje prirodnog plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
  (Narodne novine, br. 29/14)
 20. Odluka o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
  (Narodne novine, br. 27/16)
 21. Odluka o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina
  (Narodne novine, br. 29/14)
 22. Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo
  (Narodne novine, br. 27/16)
 23. Odluka o određivanju prioriteta prilikom provođenja postupka za raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
  (Narodne novine, br. 29/14)
 24. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
  (Narodne novine, br. 23/16)
 25. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 31/14)
 26. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom
  (Narodne novine, br. 65/15)
 27. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
  (Narodne novine, br. 78/14)