Zakonski propisi

Propisi

 1. Zakon o tržištu plina
  (Narodne novine, br. 18/18, 23/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin
  (Narodne novine, br. 57/18)
 3. Opći uvjeti opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 50/18 [PDF], 88/19, 39/20, 100/21) – neslužbeni pročišćeni tekst
 4. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 50/18, 88/19, 36/20, 100/21) – neslužbeni pročišćeni tekst
 5. Pravila o organizaciji tržišta plina
  (Narodne novine, br. 50/18)
 6. Mrežna pravila transportnog sustava
  (Narodne novine, br. 50/18, 31/19, 89/19, 36/20, 106/21)
 7. Pravila korištenja sustava skladišta plina
  (Narodne novine, br. 50/18, 26/20, 58/21)
 8. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin
  (Narodne novine, br. 60/18, 39/20, 136/20)
 9. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin
  (Narodne novine, br. 87/21)
 10. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
  (Narodne novine, br. 108/20)
 11. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.
  (Narodne novine, br. 141/21, 147/21)
 12. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 13. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 141/21)
 14. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 79/20 [PDF], 36/21)
 15. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 147/20)
 16. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 17. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 122/16)
 18. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF], 79/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 19. Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  (Narodne novine, br. 144/20)
 20. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF])
 21. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
  (Narodne novine, br. 141/21)
 22. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 48/18 [PDF], 25/19, 134/21)
 23. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin
  (Narodne novine, br. 141/21)
 24. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora transportnog sustava
  (Narodne novine, br. 141/21)
 25. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina
  (Narodne novine, br. 141/21)
 26. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 141/21)
 27. Odluka o cjeniku nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge
  (Narodne novine, br. 141/21)
 28. Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021.
  (HERA, 11/2016)
 29. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
  (Narodne novine, br. 23/16)
 30. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 31/14)
 31. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom
  (Narodne novine, br. 65/15)
 32. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
  (Narodne novine, br. 78/14)
 33. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda
  (Narodne novine, br. 78/17)
 34. Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta
  (HROTE 4/2020)