Ispitivanje instalacije

Ispitivanje instalacija

Korisnik plina je obvezan održavati ispravnost plinskih trošila i instalacija plina u objektu u kojem stanuje ili obavlja djelatnost. Ispravnost plinskih trošila ispitiva ovlašteni serviser, dok ispravnost, tj. nepropusnost plinskih instalacija ispitiva operater distribucijskog sustava ili osoba ovlaštena za ispitivanje na distribucijskom sustavu od strane operatera distribucijskog sustava.

Za korisnike koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom, redovno (svakih 10 godina) ispitivanje ispravnosti vrši operater distribucijskog sustava bez naknade za ispitivanje s obzirom da je ona već uračunata u tarifnom sustavu.

Korisnici koji ne koriste javnu uslugu opskrbe plinom, obvezni su sami voditi evidenciju o valjanosti ispitivanja o ispravnosti plinske instalacije, koja iznosi:

5 godina za pregled plinske instlaacije malih tehnoloških postrojenja obrta i male privrede,

1 godinu za industrijska i tehnološka postrojenja, te plinske kotlovnice koji imaju ukupnu instaliranu toplinsku snagu veću od 350KW.

Ispitivanje plinskih instalacija se naplaćuje prema cjeniku za nestandardne usluge (link).

Napomena: ispitni izvještaj vrijedi do navedenog roka pod uvjetom da nema nikakvih bitnih promjena na plinskoj instalaciji objekta.