Cjenik

Tarifne stavke

Visina tarifnih stavki za distribuciju plina za 2021. godinu sukladno Odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 127/17).


Vrsta tarifnih stavki
Oznaka tarifne stavke Tarifni model Tarifne stavke
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1 TM1 0,0665 kn/kWh
TM2 0,0578 kn/kWh
TM3 0,0491 kn/kWh
TM4 0,0491 kn/kWh
TM5 0,0480 kn/kWh
TM6 0,0491 kn/kWh
TM7 0,0405 kn/kWh
TM8 0,0376 kn/kWh
TM9 0,0318 kn/kWh
TM10 0,0260 kn/kWh
TM11 0,0202 kn/kWh
TM12 0,0145 kn/kWh
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 10,00 kn
TM2 10,00 kn
TM3 20,00 kn
TM4 30,00 kn
TM5 40,00 kn
TM6 60,00 kn
TM7 100,00 kn
TM8 150,00 kn
TM9 200,00 kn
TM10 300,00 kn
TM11 400,00 kn
TM12 500,00 kn


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima