Izrada priključka

Izrada priključka

Građevine bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključivati na plinski distribucijski sustav, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja.

Postupak priključenja na distribucijski sustav započinje podnošenjem zahtjeva za priključenje kojem se prilaže:

  • Kopija katastarskog plana (izdaje ga katastar)
  • Vlasnički list (izdaje ga gruntovnica)
  • Preslika građevinske dozvole za objekte građene poslije 1968. Godine
  • Projekt plinske instalacije izrađen po ovlaštenom projektantu

 

Mogućnosti plaćanja:

  1. Ugovoreni radovi na izradi i montaži kućnog priključka, MRS-e uplaćuje se bezkamatni avansa u iznosu 50% predračunske vrijednosti a preostalih 50% nakon završetka radova.