Dežurna služba

Dežurna služba

Radnik-plin d.o.o., Vaš distributer plina sa svojim stručno osposobljenim djelatnicima brine o sigurnosti i pouzdanosti plinskog distribucijskog sustava u Gradu Križevcima i općini Sv.I.Žabno 24 sata na dan.

U slučaju kvara možete nas kontaktirati na: 048/716-197