Distribucijski sustav

Opis sustava

Početak plinifikacije grada Križevci bio je 1970. godine kada je tadašnji distributer plina Radnik d.d. izgradio kuglasti spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) zapremine 55m3 i plinovod u ulici Kralja Tomislava. Naknadno su izgrađena još dva valjkasta spremnika (UNP) i nastavljena je izgradnja plinovoda po ostalim gradskim ulicama.

Prirodni plin je dostupan od 1976. godina nakon što su izgrađeni magistralni visokotlačni plinovod Bjelovar-Križevci (DN 200 ANSI 150) i mjerno redukcijske stanice Križevci i Sveti Ivan Žabno, a 1992. godine mjerno redukcijska stanica Ladinec preko koje se plinom opskrbljuje Cirkvena i ostala gravitirajuća naselja, koja je 2019. ugašena i plinovod je spojen na mjerno redukcijsku stanicu Sveti Ivan Žabno.

Tijekom idućih godina  izgrađeno je  120 km plinovoda na koji je priključeno oko 4000 potrošača

Zbog izmjena Zakona o energiji i uvođenju Zakona o tržištu plina, distribucija plina se kao djelatnost izdvaja iz matične firme Radnik d.d. u novu tvrtku Radnik-plin d.o.o. koji preuzima koncesiju i nastavlja do danas obavljati funkciju distributera plina na području grada Križevci i općine Sveti Ivan Žabno.

Popis gradova i općina u kojima se obavlja distribucija plina možete naći na sljedećem linku