Kvaliteta plina

Kvaliteta plina

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2021.

 

Opći uvjeti opskrbe plinom – Prilog 2. (NN br. 158/13, 88/19, 39/20, 100/21) propisuju standardnu kvalitetu prirodnog plina.

Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i pri navedenim referentnim uvjetima (temperatura izgaranja/temperatura plina).

 

PRIRODNI PLIN Referentni uvjeti
  25/0 oC 15/15 oC
A. Kemijski sastav, mol %
     
     
     
     
Ugljični dioksid (CO2) maksimalno 2,5
Kisik (O2) maksimalno 0,001
B. Sadržaj sumpora, mg/m3
Sumpor ukupni (S) maksimalno 30
Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS) maksimalno 5
Merkaptani (RSH) maksimalno 6
C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3
minimalno 10,96 10,40
maksimalno 12,75 12,09
D. Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m3
minimalno - 9,37
maksimalno - 10,89
E. Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m3
minimalno 13,60 12,90
maksimalno 15,81 15,00
F. Donji Wobbe – indeks Wd, kWh/m3
minimalno - 11,62
maksimalno - 13,51
G. Relativna gustoća d
minimalno 0,555
maksimalno 0,70
H. Točka rosišta, °C pri tlaku od 70 bar
vode -8
ugljikovodika -2
I. Metanski broj
minimalno 75
J. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu

Napomena:

* metanski broj prema CEN EN 16726 - Gas infrastructure - Quality of gas - Group H

 

 

Mjerenje kvalitete plina vrši operater transportnog sustava Plinacro d.o.o.. Kao rezultat mjerenja dobiva se donja ogrijevna vrijednost plina izražena u MJ/m3. Da bi se pretvorilo donju ogrijevnu vrijednost u kWh/m3 potrebno ju je podijeliti sa 3,6 i rezultat zaokružiti na 4 decimale.

Mi, kao distributer na osnovu mjerenja kvalitete plina i zaprimljenih količina plina na kraju mjeseca računamo kao ponderiranu srednju donju ogrijevnu vrijednost u kWh/m3 koja se koristi pri obračunu količina plina ukWh za taj mjesec.

 

Donje ogrijevne vrijednosti plina za tekuću godinu po MRS-evima

MRS Križevci


Mjesec 
Donja ogrijevna vrijednost za 1. polumjesečje [MJ/m3] Donja ogrijevna vrijednost za 2. polumjesečje [MJ/m3] Ponderirani prosjek za obračun [kWh/m3]
Siječanj 34,975 34,714 9,638033
Veljača 34,893 34,266 9,596334
Ožujak 35,071 34,987 9,750104
Travanj 35,874 34,905 9,720253
Svibanj 34,882 34,683
9,691947
Lipanj 33,792 33,817 9,415800
Srpanj 33,831 35,625 9,540834
Kolovoz 33,822 33,837
9,485707
Rujan 33,788 33,802 9,516881
Listopad 35,027 35,537 9,645759
Studeni 35,462 35,578 9,853170
Prosinac 35,407 35,654 9,805229


MRS Sveti Ivan Žabno


Mjesec
Donja ogrijevna vrijednost za 1. polumjesečje [MJ/m3] Donja ogrijevna vrijednost za 2. polumjesečje [MJ/m3] Ponderirani prosjek za obračun [kWh/m3]
Siječanj 34,975 34,714 9,634655
Veljača 34,893 34,266 9,595883
Ožujak 35,071 34,987 9,743661
Travanj 35,874 34,905 9,721008
Svibanj 34,882 34,683 9,689520
Lipanj 33,792 33,817 9,422822
Srpanj 33,831 35,625 9,564206
Kolovoz 33,822 33,837
9,459540
Rujan 33,788 33,802
9,521509
Listopad 35,027 35,537
9,637063
Studeni 35,462 35,578 9,856732
Prosinac 35,407 35,654 9,803092

 

Detaljna izvješća o kvaliteti plina koja se odnose na sve potrošače na našem distribucijskom području možete naći na stranicama Plinacro-a d.o.o. na sljedećem linku.

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O KVALITETI PLINA

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2011.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2012.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2013.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2014.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2015.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2016.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2017.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2018.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2019.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2020.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2021.