Kvaliteta plina

Kvaliteta plina

 

Opći uvjeti opskrbe plinom – Prilog 2. (NN br. 158/13, 88/19, 39/20, 100/21) propisuju standardnu kvalitetu prirodnog plina.

Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i pri navedenim referentnim uvjetima (temperatura izgaranja/temperatura plina).

 

PRIRODNI PLIN Referentni uvjeti
  25/0 oC 15/15 oC
A. Kemijski sastav, mol %
     
     
     
     
Ugljični dioksid (CO2) maksimalno 2,5
Kisik (O2) maksimalno 0,001
B. Sadržaj sumpora, mg/m3
Sumpor ukupni (S) maksimalno 30
Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS) maksimalno 5
Merkaptani (RSH) maksimalno 6
C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3
minimalno 10,96 10,40
maksimalno 12,75 12,09
D. Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m3
minimalno - 9,37
maksimalno - 10,89
E. Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m3
minimalno 13,60 12,90
maksimalno 15,81 15,00
F. Donji Wobbe – indeks Wd, kWh/m3
minimalno - 11,62
maksimalno - 13,51
G. Relativna gustoća d
minimalno 0,555
maksimalno 0,70
H. Točka rosišta, °C pri tlaku od 70 bar
vode -8
ugljikovodika -2
I. Metanski broj
minimalno 75
J. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu

Napomena:

* metanski broj prema CEN EN 16726 - Gas infrastructure - Quality of gas - Group H

 

 

Mjerenje kvalitete plina vrši operater transportnog sustava Plinacro d.o.o.. Kao rezultat mjerenja dobiva se donja ogrijevna vrijednost plina izražena u MJ/m3. Da bi se pretvorilo donju ogrijevnu vrijednost u kWh/m3 potrebno ju je podijeliti sa 3,6 i rezultat zaokružiti na 4 decimale.

Mi, kao distributer na osnovu mjerenja kvalitete plina i zaprimljenih količina plina na kraju mjeseca računamo kao ponderiranu srednju donju ogrijevnu vrijednost u kWh/m3 koja se koristi pri obračunu količina plina u kWh za taj mjesec.

 

Gornje ogrijevne vrijednosti plina za tekuću godinu po MRS-evima

MRS Križevci

Mjesec Gornja ogrijevna vrijednost za 1. polumjesečje [MJ/m3] Gornja ogrijevna vrijednost za 2. polumjesečje [MJ/m3] Ponderirani prosjek za obračun [MJ/m3] Ponderirani prosjek za obračun [kWh/m3]
Siječanj 41,110 41,595 41,400 11,499948
Veljača 41,458 40,817 41,213 11,447978
Ožujak        
Travanj        
Svibanj        
Lipanj        
Srpanj        
Kolovoz        
Rujan        
Listopad        
Studeni        
Prosinac        


MRS Sveti Ivan Žabno


Mjesec
Gornja ogrijevna vrijednost za 1. polumjesečje [MJ/m3] Gornja ogrijevna vrijednost za 2. polumjesečje [MJ/m3] Ponderirani prosjek za obračun [MJ/m3] Ponderirani prosjek za obračun [kWh/m3]
Siječanj 41,182 41,598 41,441 11,511357
Veljača 41,448 40,836 41,251 11,458556
Ožujak      
Travanj      
Svibanj      
Lipanj      
Srpanj      
Kolovoz      
Rujan      
Listopad    
Studeni  
Prosinac  

 

Detaljna izvješća o kvaliteti plina koja se odnose na sve potrošače na našem distribucijskom području možete naći na stranicama Plinacro-a d.o.o. na sljedećem linku.

GODIŠNJA IZVJEŠĆA ODS - PONDERIRANE OGRIJEVNE VRIJEDNOSTI

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2011.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2012.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2013.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2014.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2015.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2016.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2017.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2018.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2019.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2020.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2021.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2022

 

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O KVALITETI OPSKRBE PLINOM

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2021.

 

IZVJEŠĆE ODS-A ZA 2022. GODINU - SASTAV PLINA

Sastav plina 2022 siječanj

Sastav plina 2022 veljača

Sastav plina 2022 ožujak

Sastav plina 2022 travanj

Sastav plina 2022 svibanj

Sastav plina 2022 lipanj                    

Sastav plina 2022 srpanj

Sastav plina 2022 kolovoz

Sastav plina 2022 rujan

Sastav plina 2022 listopad

Sastav plina 2022 studeni

Sastav plina 2022 prosinac

IZVJEŠĆE ODS-A ZA 2023. GODINU - SASTAV PLINA

Sastav plina 2023 siječanj

Sastav plina 2023 veljača

Sastav plina 2023 ožujak