Kvaliteta plina

Kvaliteta plina

Opći uvjeti opskrbe plinom - Prilog 2. (NN br. 158/13) propisuju standardnu kvalitetu prirodnog plina.

Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri standardnom stanju u kojemu je apsolutni tlak plina 101.325 Pa i temperatura 288,15 K (15°C).

Standardna kvaliteta plina (Opći uvjeti opskrbe plinom - Prilog 2; NN 158/13)

A. Kemijski sastav (mol%):
Metan (CH4) minimalno 85 %
Etan (C2H6) maksimalno 7 %
Propan (C3H8) i viši ugljikovodici maksimalno 6 %
Dušik (N2) maksimalno 3 %
Ugljični dioksid (CO2) maksimalno 2,5 %
Kisik (O2) maksimalno 0,001 %
B. Sadržaj sumpora, mg/m3:
Sumpor ukupni (S) maksimalno 30 mg/m3
Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS) maksimalno 5 mg/m3
Merkaptani (RSH) maksimalno 6 mg/m3
C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3
minimalno 10,28 kWh/m3
maksimalno 12,75 kWh/m3
D. Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m3
minimalno 9,25 kWh/m3
maksimalno 11,47 kWh/m3
E. Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m3
minimalno 12,75 kWh/m3
maksimalno 15,81 kWh/m3
F. Donji Wobbe – indeks Wd, kWh/m3
minimalno 11,48 kWh/m3
maksimalno 14,23 kWh/m3
G. Relativna gustoća d
minimalno 0,56
maksimalno 0,70
H. Točka rosišta °C (pri tlaku od 70 bar)
vode -8 °C
ugljikovodika -2 °C
I. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu


Mjerenje kvalitete plina vrši operater transportnog sustava Plinacro d.o.o. svakih 15 dana. Kao rezultat mjerenja dobiva se donja ogrijevna vrijednost plina izražena u MJ/m3. Da bi se pretvorilo donju ogrijevnu vrijednost u kWh/m3 potrebno ju je podijeliti sa 3,6 i rezultat zaokružiti na 4 decimale.

Mi, kao distributer na osnovu 2 polumjesečna mjerenja kvalitete plina i zaprimljenih količina plina na kraju mjeseca računamo kao ponderiranu sredinu donju ogrijevnu vrijednost u kWh/m3 koja se koristi pri obračunu količina plina u kWh za taj mjesec.

Donje ogrijevne vrijednosti plina za tekuću godinu po MRS-evima

MRS Križevci


Mjesec 2016. godine
Donja ogrijevna vrijednost za 1. polumjesečje [MJ/m3] Donja ogrijevna vrijednost za 2. polumjesečje [MJ/m3] Ponderirani prosjek za obračun [kWh/m3]
Siječanj 34,45 34,49 9,575446
Veljača 34,59 34,53
9,601614
Ožujak 34,52 34,68
9,605868
Travanj 34,53 34,59
9,601564
Svibanj 34,68 34,62
9,627354
Lipanj 34,57 34,58
9,603566
Srpanj 34,62
34,55
9,604552
Kolovoz 34,50
34,43
9,572406
Rujan 34,41 34,49
9,572195
Listopad 34,05
34,07
9,461894
Studeni 34,10
34,12
9,475975
Prosinac  


MRS Sveti Ivan Žabno


Mjesec 2016. godine
Donja ogrijevna vrijednost za 1. polumjesečje [MJ/m3] Donja ogrijevna vrijednost za 2. polumjesečje [MJ/m3] Ponderirani prosjek za obračun [kWh/m3]
Siječanj 34,45 34,49 9,575446
Veljača 34,59 34,53
9,601872
Ožujak 34,52 34,68
9,605964
Travanj 34,53 34,59
9,601319
Svibanj 34,68
34,62
9,625188
Lipanj 34,57
34,58
9,603575
Srpanj 34,62 34,55
9,608270
Kolovoz 34,50 34,43
9,575367
Rujan 34,41
34,49
9,573180
Listopad 34,05
34,07 9,460559
Studeni 34,10
34,12
9,476054
Prosinac  


MRS Ladinec


Mjesec 2016. godine
Donja ogrijevna vrijednost za 1. polumjesečje [MJ/m3] Donja ogrijevna vrijednost za 2. polumjesečje [MJ/m3] Ponderirani prosjek za obračun [kWh/m3]
Siječanj 34,45 34,49 9,576228
Veljača 34,59 34,53
9,601300
Ožujak 34,52
34,68
9,604058
Travanj 34,53
34,59 9,596931
Svibanj 34,68 34,62
9,622895
Lipanj 34,57
34,58
9,578822
Srpanj 34,62
34,55
9,575305
Kolovoz 34,50
34,43
9,569480
Rujan 34,41
34,41
9,557227
Listopad 34,05
34,07
9,461268
Studeni 34,10
34,12
9,473016
Prosinac

 

Detaljna izvješća o kvaliteti plina koja se odnose na sve potrošače na našem distribucijskom području možete naći na stranicama Plinacro-a d.o.o. na sljedećem linku.

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O KVALITETI PLINA

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2011.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2012.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2013.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2014.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2015.

Godišnje izvješće o kvaliteti plina za 2016.

Za nastavak korištenja ove stranice, morate prihvatiti uvjete korištenja kolačića.