Cjenik

Tarifne stavke

Visina tarifnih stavki za distribuciju plina za 2022. godinu sukladno Odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 141/21).


Vrsta tarifnih stavki
Oznaka tarifne stavke Tarifni model Tarifne stavke
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1 TM1 0,0584 kn/kWh
TM2 0,0508 kn/kWh
TM3 0,0432 kn/kWh
TM4 0,0422 kn/kWh
TM5 0,0406 kn/kWh
TM6 0,0381 kn/kWh
TM7 0,0356 kn/kWh
TM8 0,0330 kn/kWh
TM9 0,0279 kn/kWh
TM10 0,0229 kn/kWh
TM11 0,0178 kn/kWh
TM12 0,0127 kn/kWh
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 10,00 kn
TM2 10,00 kn
TM3 20,00 kn
TM4 30,00 kn
TM5 40,00 kn
TM6 60,00 kn
TM7 100,00 kn
TM8 150,00 kn
TM9 200,00 kn
TM10 300,00 kn
TM11 400,00 kn
TM12 500,00 kn


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima