Kako do plinskog priključka

Kako do plinskog priključka

Građevine bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključivati na plinski distribucijski sustav, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja.

Postupak priključenja na distribucijski sustav započinje podnošenjem zahtjeva za priključenje kojem se prilaže:

 • Tehničko rješenje kućnog priključka (izdaje ga distributer)
 • Kopija katastarskog plana (izdaje ga katastar)
 • Z.K. uložak ne stariji od 6 mjeseci (izdaje ga gruntovnica)
 • Preslika građevinske dozvole za objekte građene poslije 1968. Godine
 • Projekt plinske instalacije izrađen po ovlaštenom projektantu
 • Pisana izjava ovjerena kod javnog bilježnika

Naknada za priključenje za individualne stanb. objekte ili stanove kao posebne dijelove zgrada ako se naknada plaća odjednom iznosi:…818,52 kn bez PDV-a.

Mogućnosti plaćanja:

 1. Naknada za priključenje se plaća odjednom
 2. Ugovoreni radovi na izradi i montaži kućnog priključka , MRS-e uplaćuje se bezkamatni avansa u iznosu 60% predračunske vrijednosti a preostalih 40% nakon završetka radova uz   dokaznicu ugrađenog materijala do pet (5) mjesečnih rata.

Prije početka radova na izvođenju kućnog priključka odnosno građevinskih radova, iskopa rova za polaganje kućnog priključka INVESTITOR treba ishoditi slijedeće:

 • plan podzemih vodova ako postoje (struja , telefon i vodovod).
 • dozvolu za rad na zelenim javnim površinama.
 • dozvolu za rad u cestovnom pojasu od nadležnih uprava za ceste.