Prekid isporuke plina 10.06.2024.

Prekid isporuke plina 10.06.2024.

Poštovani korisnici distribucijske mreže plina,

Obavještavamo Vas da zbog hitne sanacije na plinskoj mreži , 10.06.2024. (ponedjeljak) od 8:00 do 16:00h Kalničkoj  ulici neće biti plina.

Nakon završetka prekida ako imate poteškoće s korištenjem plina, molimo da nazovete našu dežurnu službu na broj telefona 048/ 716-197.

Vaš distributer plina, Radnik-plin.