Prekid isporuke plinom 14.06.2021

Prekid isporuke plinom 14.06.2021

Poštovani kupci plina,

Obavještavamo Vas da će u ponedjeljak, 14.06.2021 doći do prekida isporuke plina u periodu od 12:00 do 15:00 na području grada Križevaca u slijedećim ulicama:

  • Ive Vojnovića
  • Ivana Viteza
  • Biskupa bazilija Božičkovića

Do prekida dolazi zbog sanacije plinske mreže na uličnom vodu u ulici Ive Vojnovića. Ukoliko nakon završetka prekida imate poteškoće s korištenjem plina, molimo da nazovete našu dežurnu službu na broj telefona 716-197.

Vaš distributer plina,

Radnik-plin.