Prekid isporuke plinom 18.05.2021

Prekid isporuke plinom 18.05.2021

Poštovani kupci plina,

Obavještavamo Vas da će u utorak, 17.05.2021 doći do prekida isporuke plina u periodu od 11:00 do 15:30 na području grada Križevaca u slijedećim ulicama:

Starčevićeva

A. Štrige

Istarska

J. Buturca

S. Miholića

 

Do prekida dolazi zbog sanacije plinske mreže na uličnom vodu u Starčevićevoj ulici. Ukoliko nakon završetka prekida imate poteškoće s korištenjem plina, molimo da nazovete našu dežurnu službu na broj telefona 716-197.

Vaš distributer plina,

Radnik-plin.