Prekid isporuke plinom 29.04.2021

Prekid isporuke plinom 29.04.2021

„Poštovani kupci plina,

            obavještavamo Vas da će sutra 29.04.2021., doći do prekida isporuke plina u periodu od 09:00 do 16:00 sati na području slijedećih ulica u Križevcima:

  • Smičiklasova ulica
  • Ulica F. Supila
  • Novakova ulica

Do prekida dolazi zbog hitne intervencije u ulici F. Supila u Križevcima.

Vaš distributer plina, Radnik-plin.“