Prekid isporuke plina 15.01.2021.

Prekid isporuke plina 15.01.2021.

„Poštovani kupci plina,

Vaš distributer plina,

Obavještavamo Vas da će u petak, 15.01.2021 doći do prekida isporuke plina u periodu od 12:00 do 15:30 na području grada Križevaca u slijedećim ulicama:

  • STARČEVIĆEVA
  • A. ŠTRIGE
  • ISTARSKA
  • J. BUTRCA

Do prekida dolazi zbog sanacije plinske mreže na uličnom vodu u Istarskoj ulici. Ukoliko nakon završetka prekida imate poteškoće s korištenjem plina, molimo da nazovete našu dežurnu službu na broj telefona 716-197.

Radnik-plin.“

S poštovanjem,