prekid isporuke plina 14.01.2021.

prekid isporuke plina 14.01.2021.

„Poštovani kupci plina,

Vaš distributer plina,

Obavještavamo Vas da će u četvrtak, 14.01.2021 doći do prekida isporuke plina u periodu od 12:00 do 15:30 na području grada Križevaca u slijedećim ulicama:

  • STARČEVIĆEVA
  • A. ŠTRIGE
  • ISTARSKA
  • J. BUTORCA

Do prekida dolazi zbog sanacije plinske mreže na uličnom vodu u Istarskoj ulici. Ukoliko nakon završetka prekida imate poteškoće s korištenjem plina, molimo da nazovete našu dežurnu službu na broj telefona 716-197.

Radnik-plin.“

S poštovanjem