Prekid isporuke plina 30.12.2020.

Prekid isporuke plina 30.12.2020.

„Poštovani kupci plina,

Vaš distributer plina,

Obavještavamo Vas da će u srijedu, 30.12.2020 doći do prekida isporuke plina u periodu od 15:00 do 16:30 na području cijelog grada Križevca i okolnih mjesta radi oštečenje plinovoda prilikom jučerašnjeg potresa.

Ukoliko nakon završetka prekida imate poteškoće s korištenjem plina, molimo da nazovete našu dežurnu službu na broj telefona 716-197.

Radnik-plin.“

S poštovanjem