Prekid isporuke plina 29.10.2020

Prekid isporuke plina 29.10.2020

Poštovani kupci plina,

Vaš distributer plina,

Obavještavamo Vas da će u četvrtak, 29.10.2020 doći do prekida isporuke plina u periodu od 09:00 do 16:30 na području grada Križevaca u slijedećim ulicama:

  • KRALJA TOMISLAVA
  • IVANA GUNDULIĆA
  • MATIJE GUPCA
  • NINE VAVRE
  • POSREDNJI PUT
  • STJEPANA RADIĆA
  • BRAĆE HANŽEKA
  • PETRA ZRINSKOG
  • SIDONIJA RUBIDO

Do prekida dolazi zbog održavanja plinske mreže na uličnom vodu u Tomislavovoj ulici. Ukoliko nakon završetka prekida imate poteškoće s korištenjem plina, molimo da nazovete našu dežurnu službu na broj telefona 716-197.

Radnik-plin.“

S poštovanjem