Prekid isporuke plina 06.07.2020

Prekid isporuke plina 06.07.2020

„Poštovani kupci plina,

obavještavamo Vas da će u ponedeljak 06.07.2020., doći do prekida isporuke plina u periodu od 09:00 do 13:00 sati na području općine Sveti Ivan Žabno slijedeća mjesta :

- Sv.I.Žabno

- Brezovljani

- Predavac Križevački

- Škrinjari

- Cirkvena

- Cirkvensko Brdo

- Ladinec

- Novi Glog

- Kenđelovec

- Hrsovo

- Markovac Križevački

- Kuštani

Vaš distributer plina,

Radnik-plin