Prekid isporuke plina 21.10.2019

Prekid isporuke plina 21.10.2019

Poštovani kupci plina,

obavještavamo Vas da će u ponedjeljak, 21.10.2019 doći do prekida isporuke plina u periodu od 10:00 do 16:00 na području: grada Križevci i okolnih naselja.

Do prekida dolazi zbog otklanjanja kvara na uličnom vodu u Tomislavovoj ulici. Ukoliko nakon završetka prekida imate poteškoće s korištenjem plina, molimo da nazovete našu dežurnu službu na broj telefona 716-197.

Vaš distributer plina, Radnik-plin.