Prekid isporuke plina Cubinec

Prekid isporuke plina Cubinec

Poštovani kupci plina,

          obavještavamo Vas da će 18., 19. i 21. 06.2019., doći do prekida isporuke plina u periodu od 09:00 do 14:00 sati na području slijedećih ulica u Križevcima:

●  Cubinec

  • Bukovje
  • Gračina
  • Križevačka Poljana

Do prekida dolazi zbog radova na sanaciji kvara plinske mreže u Cubincu u Križevcima.

Vaš distributer plina, Radnik-plin.