Prekid isporuke plina 05.04.2019

Prekid isporuke plina 05.04.2019

Poštovani kupci plina,

          obavještavamo Vas da će sutra, 05.04.2019., doći do prekida isporuke plina u periodu od 11:00 do 15:00 sati na području slijedećih ulica u Križevcima:

 • Zagrebačka
 • K. Heruca
 • A. Mihanovića
 • Dio Prigorske
 • K.P. Krešimira
 • M. Bogovića
 • Pesek
 • G. i D. Križevčine
 • F. Kerna
 • Koruška
 • Vrbovečka
 • Karane
 • Brckovščina
 • K. Hauslera

Do prekida dolazi zbog otklanjanja kvara na plinskoj mreži u Koruški u Križevcima.

Vaš distributer plina, Radnik-plin.